Bir Damla Su

BİR DAMLA SU

Bir karınca ağzında küçücük bir damla su ile koşa koşa gidiyormuş. Hem de boyu göklere varan cehennemi ateşe doğru. Gökte uçan ve gagasında ateşe atmak üzere bir dal parçası taşıyan bir kartal onun bu telaşını görüp hemen yanına yanaşıp sormuş: “Bu acelen niye? Nereye böyle?”

Bir damla su taşıyan karınca, “Duymadın mı?” demiş. “Nemrud, İbrahim’i ateşte yakacakmış. İşte ateşin olduğu yere su götürüyorum.”