DEMAKDLI MÜHENDİSLER UYARIYOR : AVM'LER DERHAL KAPATILMALIDIR

HALKIMIZIN DİKKATİNE

Bizler geçmişte DEMAKD (Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Kültür Derneği) çatısı
altında bir araya gelmiş olan DEMAKDLI mühendis, mimar ve teknik elemanlar olarak yaşanan
salgın günlerinde AVM’lerin açılmasıyla ilgili aşağıdaki bilgileri halkımızın dikkatine sunmayı görev
olarak görüyoruz.

  • Açılmış olan AVM’ler derhal kapatılmalıdır.
  • Salgının kontrol altına alınmaya çalışıldığı günlerde, AVM’ler açık tutulmakta ısrar edilse bile, AVM’lere gidilmemelidir.

AVM’ler insanların kalabalık olarak bulunduğu alanlardır. AVM’lerin ısıtma, soğutma, havalandırma,
filtre işlemleri çeşitli klima sistemleri ile gerçekleştirilmektedir.

Bu sistemler AVM içindeki havanın dolaşımı ile çalışmaktadır. Havalandırma sistemleri yüzde yüz taze
hava ile çalıştırılsa dahi, menfezlerden hızla ortama üflenen hava nedeniyle ortamda oluşan hava
akımları bulaşmayı engelleyen sosyal mesafe kuralını işlevsiz hale getirecektir.

Ayrıca merkezi sistemden tümüyle bağımsız ve mağaza içlerinde dahili hava ile çalışan fan-coil, VRF,
hava perdesi gibi donanımlar da sorun oluşturabilecek sistemlerdir.

Tıp bilim çevreleri covid-19 bulaşın esas olarak temasla olduğunda hem fikirdirler.

Klima işlemlerinin yeni tip corona virüsü yüklü zerrecikleri kurutup aeresol hale getirdiği konusunda
çalışmalar vardır. Bu ise klima sistemlerinin bulaş mekanizmalarına hava yolu ile bulaşı da eklediğini
düşündürmektedir.

Salgının getirdiği bilinmezlikler ortamında klima sistemlerinin olumsuz etkilerini giderme konusunda
söylenebilecekler sadece ön görü biçiminde olacaktır. Alınması gerektiği söylenen bir kısım
önlemlerin zaten hemen uygulanma olanağı olmadığı gibi, bir kısmının da bulaşa olumlu mu, olumsuz
mu etki edeceği belli değildir.

Ayrıca soyunma kabinleri, denenen veya el sürülen eşyaların durumu, tuvaletler, el kurutma cihazları
gibi pek çok noktada çözülmemiş sorunlar bulunmaktadır.

Hastane klimalarında da bu tür belirsizlikler vardır ancak hastanelerin çalışır durumda tutulmasının
kaçınılmaz olması nedeniyle, mevcut bilimsel verilere dayanarak hastanelerdeki klima sistemlerini
çalışır durumda tutmaya yönelik öneriler oluşturmak zorunlu olmuştur ve böyle de yapılmıştır.

Ancak AVM’ler, mutlaka açık olması gereken yaşam alanları değildir. Salgın tam olarak önlenemediği
sürece bu ve benzeri yerlerin açık tutulması için hiçbir neden de yoktur.

Ayrıca AVM’lerin bu ortamda açılması, insanlarda oluşturacağı güven duygusu ile bu güne kadar
uygulanan önlemleri de zaafa uğratacaktır.

Bu nedenlerle

  •  Açılmış olan AVM’ler derhal kapatılmalıdır.
  •  Salgının kontrol altına alınmaya çalışıldığı günlerde, AVM’ler açık tutulmakta ısrar edilse bile, AVM’lere gidilmemelidir.

DEMAKDLI MÜHENDİS, MİMAR VE TEKNİK ELEMANLAR