Yaşadığımız süreçte, dönemsel olarak sermayenin emek karşısında kazanımlarını arttırdığına tanık oluyoruz. Bir yandan sermaye egemenliğinde oluşturulan ideolojik/kültürel yapı, öte yandan örgütlü mücadeleye uygulanan baskı ve şiddet, toplumdaki örgütlülük düzeyini giderek geriletiyor, kitleleri bireysel dertlerin ve kaygıların içine hapsediyor.

Böyle bir ortamda, yaşadığımız dönemi, dünyayı ve toplumu daha iyi anlayabilmek için bir araya gelerek tartışmalar/araştırmalar yapan bizler, dünyayı anlamanın yetmediğini, asıl sorunun onu değiştirmek olduğunu bildiğimizden, anlama çabamızdan doğan ürünlerimizi bu sitede sizlerle paylaşmak istedik. Şunun bilincindeyiz ki asıl olan, kapitalist sisteme karşı sınıf bilinciyle oluşturulan örgütlü mücadeledir. Bu sitede yayımlanacak yazılarımızla örgütlü işçi sınıfı mücadelesine ve birikimine küçük de olsa bir katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Toplumsal mücadele içindeki gözlemlerimizden, deneyimlerimizden, tanıklıklarımızdan, çalışmalarımızdan süzdüğümüz bilgileri burada derli toplu sunarak, hem kendimiz hem de ilgilisi için geriye dönüp bakılabilecek, kolay erişilebilir bir kaynak oluşturmayı hedefliyoruz. Başka bir deyişle bu çalışmamız, bizlerin gözünde bireysel bir çalışma değil, toplumsal mücadeleden edindiklerimizi yine toplumsal mücadeleye sunma çabamızdır.

Atölyemizde bilgiye ve araştırmaya dayalı ürünler ortaya koymak istiyoruz. Belirli konuları bir dosya gibi ele alarak her yönüyle işlemeyi, onun dışında önemli gördüğümüz kitapları, makaleleri, çevirileri, haberleri ve güncele ilişkin görüşlerimizi paylaşmayı umuyoruz.

Emek Atölyesi