Yazar
Kaynak Türü

Kapital Cilt: I’in ana metninin çevirisi Mehmet Selik’e, kitabın sonunda ek olarak yer alan “Dolaysız Üretim Sürecinin Sonuçları” ile “Sözlükçe”nin çevirisi ise Nail Satlıgan’a aittir. Eserin tamamında Nail Satlıgan’ın kavram tercihleri uygulanmış, metin iki ayrı editör tarafından gözden geçirilmiştir. Kavram tercihlerinin sorumluluğu Nail Satlıgan’a ait olmak üzere, Erkin Özalp Almancasıyla, Oktar Türel ise İngilizcesiyle karşılaştırarak metni baştan aşağı gözden geçirmişlerdir. Çeşitli çeviri sorunlarının çözümünde ve kavramların Türkçeleştirilmesinde Sungur Savran ile E. Ahmet Tonak’ın da görüşlerinden yararlanılmıştır.

Yaygın uluslararası uygulamaya uygun olarak, Kapital’in I. Almancadan Çevirenler cildinin özgün Almanca metni için, Marx’ın yakın çalışma arkadaşı ve Marksizmin ortak kurucusu Friedrich Engels tarafından yayına hazırlanan 1890 tarihli 4. Almanca basımı (Karl Marx ve Friedrich Engels, Werke, C. XIII, Berlin [Demokratik Almanya], Dietz Verlag, 1968) esas alındı. Karşılaştırma için kullandığımız İngilizce çeviriler Samuel Moore ve Edward Aveling (London, Lawrence and Wishart (Moscow, Progress Publishers), 1974) ile Ben Fowkes’a (London, Penguin Books, 1976) aittir.

Kapital Cilt:I, Yordam Kitap, Ocak 2013
Kapital Birinci Cilt, Sol Yayınları, Mayıs 2011